Verdwijnt de tekstschrijver in de toekomst?

Met de huidige technologische ontwikkelingen als Artificial Intelligence (AI), machine learning en robotics staan diverse beroepsgroepen onder druk. Aan de andere kant bieden deze ontwikkelingen ook mogelijkheden; schaarste op de arbeidsmarkt in bepaalde functies kan worden opgelost. Maar wat betekent AI voor tekstschrijvers? Er bestaan namelijk al toepassingen waarin de menselijke tekstschrijver is geautomatiseerd. Kan een computersysteem alle taken overnemen van een tekstschrijver en verdwijnt deze beroepsgroep in de toekomst?

 

Wat is Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) is het toepassen van vergevorderde analyse en op logica gebaseerde technieken. Zo wordt het mogelijk dat een computersysteem ‘leert’ op basis van veel input (machine learning). Uiteindelijk kan het systeem bepaalde zaken interpreteren en zelf handelen en besluiten nemen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

 

AI in literatuur

De schrijver Ronald Giphart schreef in 2017 samen met Asibot (een literaire robot) een nieuw hoofdstuk voor het boek ‘Ik, Robot’ van Isaac Asimov. De computer kreeg ongeveer 10.000 Nederlandse romans als input. Giphart gaf het systeem een voorzetje en Asibot voegde daar enkele vervolgzinnen aan toe. Uiteindelijk bleek toch het creatieve brein van de schrijver benodigd om een selectie te maken uit de zinnen en er een geheel van te maken.

 

Copywriting met behulp van AI

Andere voorbeelden van toegepaste AI in contentmarketing zijn online advertenties. De bank JPMorgan gebruikt hiervoor AI en dat levert een hogere click-rate op dan wanneer de advertenties door de marketeers zelf worden geschreven. Ook Alibaba maakt gebruik van geautomatiseerde contentcreatie voor de producten in de webshop. Dit zijn twee voorbeelden, maar AI wordt door meerdere bedrijven toegepast om content te creëren.

 

AI in contentmarketing is niet nieuw

Het gebruik van AI voor het schrijven van teksten is dus niet nieuw, maar kan een computersysteem de menselijke tekstschrijver volledig vervangen? American Writers & Artists Inc. beschrijft dat AI voornamelijk zal worden ingezet in organisaties waarin op grote schaal teksten worden geproduceerd, zoals bij Alibaba en JPMorgan. En dat bekende merken ook kunnen profiteren van AI, omdat hun succes niet afhangt van de contentmarketingstrategie, maar van hun merkbekendheid.

 

Emotional artificial intelligence

Maar hoe zit het met een stukje interpretatie? Of emoties? Op dat gebied is de mens nog niet te vervangen door een robot of computersysteem. Ondanks dat emotional artificial intelligence in opkomst is, toont onderzoek aan dat mensen wantrouwend staan tegenover deze technologie en zich hierbij minder op hun gemak voelen.

Hoogstwaarschijnlijk zal het vak tekstschrijver voorlopig nog blijven bestaan. Zolang robots nog niet ‘menselijk’ genoeg kunnen communiceren en zolang de adoptie van de consument van deze technologie nog in de kinderschoenen staat. Gelukkig maar!